ARTI MALT đại điện độc quyền cho công ty BBM cung ứng nguyên liệu Malt và Hops tại thị trường Việt Nam và Campuchia.

HOPS

WARRIOR BRAND YCR 5
BITTERING HOP
SIMCOE BRAND YCR 14
AROMA HOP
MOSAIC BRAND HBC 369
AROMA HOP
EKUANOT BRAND HBC 366
AROMA HOP
CITRA BRAND HBC 394
AROMA HOP
CASCADE
AROMA HOP

Giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.